Сигурност при плаќање

Сигурност при плаќање

www.webklinika.mk е максимално посветена на сигурноста и доверливоста на целокупното свое работење. Притоа наш приоритет е комплетната сигурност на нашите купувачи при плаќањето и користењето на своите кредитни картички.

Сигурноста при плаќање во www.webklinika.mk е гарантирана преку имплементација на најдобрите технички решенија и процеси:

·         Најквалитетни партнери за финансиски трансакции

Сите платежни трансакции на www.webklinika.mk се извршуваат со помош на системот на Уни Банка кој е овозможен и подржан од Касис-Cpay реномирана компанија за картични трансакции. Заедно со нашите партнери го користиме целото светско искуство во оваа област за да овозможиме максимална сигурност и доверливост на вашите трансакции.

·         Чување на податоци

Единствената институција која доаѓа во допир со Вашите финансиски податоци (број на кредитна картичка) е нашиот доверлив партнер Уни Банка.

Пред внесувањето на бројот од кредитната картичка системот автоматси ве пренасочува на сигурна веб страна на банката, каде што го внесувате бројот на картичката и ја потврдувате трансакцијата. Притоа податоците се чуваат во склад со највисоки банкарски критериуми за сигурносно работење.

·         www.webklinika.mk ги нема податоците од вашата картичка.

Доказ дека Вашите финансиски податоци кои ги оставате при купувањето не остануваат во www.webklinika.mk, е и тоа што, при секое купување одново мора да го внесете секој податок потребен за реализирање на трансакцијата.

 

www.webklinika.mk е доверлив партнер на вашето секојдневие!!!