За webklinika.mk

Специјализиран портал за online продажба на здравстевни услуги на територијата на Р.Македонија - webklinika.mk

КУПЕТЕ ОНЛАЈН   -   ОСТВАРЕТЕ ЗАШТЕДА

Во договор со реномираните  поликлиники/ординаци/установи, webklinika.mk Ви нуди во секој момент одредени здравствени услуги по привилегирани - повластени  цени .

Ви нудиме здравствени услуги од : интерна медицина. гинекологија, ортопедија, офтамологија, педијатрија, дерматологија, физикална медицина, РТГ дијагностика, стоматологија, неурологија, психијатрија, лабораторија, … и многу други….

webklinika.mk – НЕ Е портал за групна продажба, тоа е специјализиран здравствен портал кој во секој момент нуди голем број на исклучиво здравствени услуги од целото подрачје на медицината со цени на попуст.

На webklinika.mk можете да плаќате со наведените платежни картици -  E-banking како и со Општа уплатница/ Вирман ..

Начин за да се купат здравствени услуги во webklinika.mk:

• Секојдневно нудиме медицински услуги на попусти со гарантирање на квалитетот на услугите.

• Ако сакате да купите одредена здравствена услуга, потребно е да кликнете –купи , и предходно да се регистрирате.

• Откако ќе се  регистрирате и го извршите купувањето на вашиот e-mail ќе биде испратен купон кој треба да го испечатите и потоа да се јавите на партнерот кој ја понудил здравствената услуга.