Маркетинг понуда

Почитувани,

             Чест ни е да Ви пренесеме дека WWW.WEBKLINIKA.MK  е единствениот  портал на интернет просторот во Македонија кој е СПЕЦИЈАЛИЗИРАН за електронска продажба на здравствени услуги, здрава храна и медицински производи со големи попусти, кој работи функционално 24/7,  непрекинато низ целата година.
Тој израснува во голем и сериозен центар и линк помеѓу  здравствените установи  и крајните корисници  и трендот на неговата сеопсежност од  ден на ден е се поголема.   Досега webklinika.mk  има склучено договори  со десетици  здравствени установи и во својата база има повеќe илјади  регистрирани корисници. Особено задоволство ни е да потенцираме дека сме подржани од ЗПЛРМ  - Здружението на приватни лекари на Република Македонија , како и од многу други влијателни здравствени субјекти од различни дејности.  
            Со оглед на специфичноста на проблематиката која ја обработува webklinika.mk  и прецизно дефинираната  и анимирана целна група,  се јави потреба од простор на веб страната кој ќе дејствува маркетиншки.  Сега на нашите партнери и идни соработници им нудиме простор за рекламирање по исклучително поволни цени.


Превземете ја или погледнете понудата :

Да додадеме дека нашата растечката линија се одсликува  и во подоле посочените  податоци.


• Секојдневна промоција до над 20000  е-маил корисници
• Над 2000 посети дневно
• Фејсбук просечен раст со 2000 фанови месечно
 

                                                                                       

 

Ве очекуваме!
Со почит,
Тимот на webklinika.mk