До деловните партери

Денешницата поставува нови критериуми за присутност на пазарот и пронаоѓање на нови  продажни канали. Според тоа многу е важно како и каде продавате и каде ги рекламирате  вашите услуги.

webklinika.mk  - не е веб портал за групна продажба, webklinika.mk  е специјализиран веб портал и е единствено место на интернет, каде во секое време независно може да се купуваат  онлајн, исклучиво само здравствени услуги по цени со големи попусти!

Сакаме да нагласиме дека  webklinika.mk  покрај продажбата на вашите услуги,  директно и ќе ја рекламира вашата институција преку својот маркетинг систем.

На сите наши деловни партнери, ние ќе им обезбедиме бесплатен висок квалитет на презентација, како  и професионално маркетинг рекламирање на интернет.

Повеќе за нашите активности ќе Ви презентираме при непосредната средба.

Ве замолуваме слободно да не контактирате преку е-пошта marketing@webklinika.mk или на телефонот +389(0) 2 2044-344

 

Благодариме однапред и се радуваме на потенцијалната идна соработка.

Вашa:   webklinika.mk