15% попуст на автоматски апарат за мерење на притисок на надлактица по цена од 2678 ден/Модел CH 155

-15%

 
Цена
3150.00 
 2,678.00ден.
Кол:  

Важи до: 20-08-2018

Приватна здравствена установа-специјалистичка

          ординација по оториноларингологија

                   АУДИО БМ-МК

Напомена:

-Купонот може да се искористи веднаш по купувањето
-Задолжително е закажување на прегледот по купување на услугата.
-При посета на ординацијата, со себе мора да го понесете ваучерот добиен при купување на понудата
-Дополнителни информации побарајте на
        +389 78 291-127 и +389 (0) 2 2044 344
Почитувани, по купувањето на услугата во Вашиот купон ќе ги добиете сите дополнителни информации (телефон, меил, лице и сл) за контакт со продавачот на услугата. Доколку е потребно контактирајте ја нашата служба за Грижа на корисници.

Мерењето на крвниот притисок кое се добива со CH 155 е еднакво на мерењето кое го прават обучени професионалци со манжетна и стетоскоп. Овој апарат е наменет за мерење на крвен притисок кај возрасни лица. Не е наменет за новороденчина. CH 155 користи осцилометриска метода за мерење на крвниот притисок. Пред да започне мерењето, апаратот го одредува основниот притисок на манжетната кој е еквивалентен на основниот воздушен притисок. Мерењето на Вашиот притисок е основано на овој притисок. Откако манжетката ќе се надува доволно за да го прекине дотокот на крв во артериите, почнува процес на испуштање на воздухот. Во текот на испуштањето на воздухот апаратот ги мери осцилациите на притисокот предизвикани од Вашиот пулс. Било какво поместување на раката или мускулите во тој период може ќе резултира со грешка во мерењето. Апаратот ја употребува т.н. Real Fuzzy Технологија го одредува идеалниот притисок на манжетната базирано врз систолниот притисок и големината на раката. Корисниците веќе не мораат да го менуваат нивото на покачување пред мерењето. Оваа технологија го елиминира дискомфортот на рака преку непотребните подесувања за покачувањата, а исто така го превенира и давањето на неточни резултати предизвикани од погрешното подесување на нивото на покачување на манжетната.

Во пакетот се добиваат: батерии, универзална манжетна, детално упатство за употреба, дневник за бележење на резултатите, тобичка за носење и чување.