Со ваучер од 300 денари, добивате попуст на поставување на фиксни протези -метал керамика во престижниот универзитетски стоматолошки центар Проф-Др Бојо Андрески. Со реална цена од 14 500 по цена од 12 000.

-17%

 
Цена
12000.00 
 300.00ден.
Кол:  

Важи до: 24-05-2022

За Компанијата:


 УСКЦ  ПЗУ Проф Д-р Бојо Андрески

 

 

Напомена:


-Купонот може да се искористи веднаш по купувањето.
-Задолжително е закажување на преглед, по купување на услугата.

-Работно време: Секој работен ден и викенд од 08 до 20 часот.
-При посета на ординацијата, со себе мора да го понесете ваучерот добиен при купување на понудата.

тел.за инфо: 02 2044 344   078/291-127

Почитувани, по купувањето на услугата во Вашиот купон ќе ги добиете сите дополнителни информации (телефон, меил, лице и сл) за контакт со продавачот на услугата. Доколку е потребно контактирајте ја нашата служба за Грижа на корисници.

Клиника за ортодонција

Нашата цел е да обезбедиме ортодонтски услуги со висок квалитет притоа следејќи ги најновите научни достигнувања во оваа стоматолошка гранка. Применувајќи различни методи од фиксната и мобилната ортодонтска техника ние тежнееме кон корекција на нарушените орофацијални функции и дентоалвеоларни и вилични неправилности како и подобрување на естетскиот изглед на пациентот.

  

Кај адултната популација освен естетска и функционална корекција успешно делуваме и превентивно на појавата на пародонтопатијата, како и подготовка на пациентот за протетска рехабилитација. Нашиот високо едуциран тим ќе се погрижи за Вашата насмевка да изгледа совршено, користејќи современи материјали и техники. Повелете посетете нé, а ние ќе се потрудиме да си заминете задоволни од постигнатите резултати.

 

Услуги кои ги нудиме

Специјалистички преглед и консултации на пациент со комплетна медицинска документација и

рентген-дијагностика (ортопантомограм, телерентгенограм, ретроалвеоларна снимка, оклузална снимка, дентална профилна снимка, рентгенграфија на дланка);

Превентивни ортодонтски мерки (спречување на настанување на ортодонтски аномалии);

Интерцептивни ортодонтски мерки (мерки со кои не се дозволува веќе настанатата неправилност да напредува и истата се коригира);

Терапија на ортодонтски неправилности со мобилни апарати (протези);

Терапија на ортодонтски неправилности со функционални апарати;

Терапија на ортодонтски неправилности со фиксни апарати (протези);

Ортодонтско-хируршки третман на импактирани (заглавени) заби (канини, инцизиви, премолари, трети молари);

Терапија на пациенти со бруксизам (чкрипење на забите придружено со болка во зглобот);

Поместување на заби поради протетска причина.